escolapares3
Per nosaltres aquest espai està destinat a trobar el recolzament i la mirada neutral per reflexionar sobre la criança i l’acompanyament als vostres fills/es. Cada fill és un món i ha de ser recolzat de la manera que més l’ajudi a sentir-se preparat per gaudir i viure la seva vida.

 

Quantes vegades ens plantegem si estem fent el que cal, si els sobreprotegim, si se’ns escapa quelcom que el fa patir o funcionar d’una manera poc saludable? Això és el nostre instint innat de sobreprotecció de les nostres cries de la millor manera, però poder parar i pensar com ho estem fent, sense culpes, amb una mirada constructiva, és molt positiu.

 

Oferim un espai individual per poder consultar el vostre cas concret.

Oferim també la possibilitat de crear un grup d’un màxim de 6 famílies per parlar de les fases evolutives per les que anem passant i reflexionar acompanyats d’altres mares i pares.

Perquè us pot anar bé aquest espai?

  • Identificar quins estils de criança poden beneficiar més als vostres fills.
  • Consultar sobre una situació puntual on us trobeu amb dubtes sobre com actuar amb el vostre fill/a.
  • Arribar a acords amb el pare/mare dels vostres fills per poder donar un missatge únic i coherent als fills/es.
  • Entendre i conèixer la fase evolutiva on es troba el vostre fill/a per poder-lo acompanyar d’una manera gratificant per tots/es.
  • Intervenir entre pares/mares separats per poder fer que la nova situació sigui el més curosa possible per tots/es.