unnamed
Sovint les consultes infantils i juvenils s’inicien quan quelcom a l’escola no funciona bé. L’alumne disminueix el seu rendiment, no atén a classe, manifesta que s’avorreix, li costa seguir les normes establertes en el centre escolar, està angoixat perquè no segueix el ritme, no es relaciona amb els seus companys o educadors o ho fa de forma inadequada, entre d’altres casos.

 

El nen/a ha d’assimilar dos àmbits educatius: la família i l’escola, i això pot crear-li problemes d’adaptació, d’autonomia i de socialització que requereixen d’orientacions psicològiques i pedagògiques que ajudin a equilibrar el seu desenvolupament cognitiu i emocional.

 

L’escola és un dels primers miralls en els que el nen/a es mesura. És freqüent que sigui l’escola la que ofereixi una nova mirada del nen/a als pares/mares, i aquesta opinió ajuda a moltes famílies a millorar i prevenir funcionaments futurs poc saludables.

A Borràs Psicologia oferim una resposta professional a aquest tipus de problemàtiques, acostant-nos al món emocional i cognitiu del nen/a i contant amb instrument eficaços per a realitzar una exhaustiva avaluació cognitiva i emocional per poder determinar les fortaleses i debilitats per, a partir d’aquí, treballar per disminuir el seu malestar i/o optimitzar els seus resultats.

 

Contem amb un servei d’assessorament i acompanyament a les famílies que tinguin fills/es amb dificultats d’aprenentatge. Realitzem una exploració psicopedagògica per detectar quines són les necessitats o dificultats que té el nen/a a l’escola i elaborem un pla de treball a mida. Les proves diagnòstiques ens donen la informació sobre possibles trastorns de l’aprenentatge com la dislèxia, el TDAH, la discalcúlia, etc., o bé un retard en els aprenentatges que dificulta el bon funcionament en el centre escolar.

 

A partir d’aquesta primera detecció, l’objectiu és ajudar al nen/a a obtenir les competències bàsiques en els aprenentatges mitjançant una reeducació psicopedagògica tenint en compte l’estat emocional i en constant coordinació amb l’escola i la família.

La reeducació psicopedagògica no s’ha de confondre amb classes de reforç. Encara que ajuden a l’alumne a millorar el seu rendiment escolar actual, l’objectiu final és dotar-lo d’estratègies per millorar la seva conducta davant les tasques del centre educatiu, augmentant així la seva autoestima, seguretat i motivació.

 

Quan consultar?

  • El nen/a té dificultats en totes o gairebé totes les àrees.
  • No és capaç d’explicar el que ha passat d’una manera ordenada.
  • És poc reflexiu i actua sense valorar les conseqüències.
  • Sovint sembla que no escolta.
  • Li costa mantenir-se un temps en la mateixa activitat i deixa les coses a mitges.
  • Els seus resultats no corresponen amb l’esforç que fa o amb la seva capacitat.
  • Té dificultats amb la lectura i l’escriptura.