Durant aquests 20 anys, algunes circumstàncies personals i particulars d’alguns dels nostres pacients, ens han portat a haver de seguir els tractaments des de la distància a través de trucades de vídeo, l’experiència ens ha mostrat que les barreres que pressuposàvem no han existit i els processos terapèutics han evolucionat de forma eficient i efectiva.

Els temps han canviat i la mobilitat, horaris i distàncies ja no són un impediment per a relacionar-nos i interactuar de forma natural i la psicologia i la seva tractaments en l’àrea de la clínica no són una excepció.

Comunicació sense barreres, tractaments eficients.