TALLER D’ INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
emocional1
La intel·ligència emocional és la capacitat de comprendre’ns a nosaltres mateixos, ser conscients dels nostres sentiments, i entendre millor als altres.

 

Una persona amb intel·ligència emocional posseeix confiança en les seves capacitats, crea i manté relacions satisfactòries comunicant el que necessita, pensa i sent, tenint en compte els sentiments dels demés. És una persona motivada per explorar, afrontar reptes i aprendre; posseeix una autoestima alta i té recursos per la solució de conflictes.

Ensenyar als nens a conèixer i reconèixer les seves emocions des de petits, els ajudarà a expressar-se i a gestionar-les millor. Aquest taller, dirigit a nens i nenes de 6-12 anys els proporcionarà  l’aprenentatge per conèixer, gestionar les seves emocions i a desenvolupar habilitats com l’autoestima, l’empatia, l’assertivitat… per sentir-se segurs d’ells mateixos i amb els altres. S’impartiran de forma pràctica, lúdica i amb activitats creatives. Els grups són reduïts i les sessions tindran una durada de 90-120 minuts, els divendres per la tarda o els dissabtes pel matí.

ASSERTIVITAT

L’assertivitat és la fermesa, la seguretat personal i la confiança en un mateix. És el que definim com l’autoafirmació personal: responsabilitzar-se un mateix dels propis sentiments, emocions, pensaments, opinions, drets, i donar-los a conèixer als altres. També significa acceptar que els altres també tenen exactament el mateix dret d’autoafirmació. És un estil de comportament que es manifesta amb la comunicació i que es pot aprendre.

Per què treballar-ho en nens? Perquè aprenguin a ser ells mateixos, a no deixar-se influir pels altres, a protegir la seva autoestima de les crítiques i a saber escoltar-les i reaccionar davant d’elles, a no utilitzar l’agressivitat per aconseguir les coses i a tenir en compte i respectar a l’altra, a ser responsables dels seus actes.

 

EMPATIA

L’empatia és la capacitat emocional de relacionar-nos amb els demés comprenent i posant-nos en el seu lloc. És la capacitat de fer que l’altra persona senti que reconeixem els seus sentiments i respectem els seus motius.

L’empatia apareix i prospera en un medi que 1)satisfaci les pròpies necessitats emocionals dels nen/a, sense estar centrat en un mateix, de manera que les emocions i les necessitats dels altres també es remarqui, 2)animi al nen/a a identificar, experimentar i expressar una àmplia gamma d’emocions i 3)proporcioni nombroses oportunitats als infants per observar i interactuar amb els altres.

Per què treballar-la en nens? Perquè siguin capaços de comprendre als altres, de donar resposta afectiva i efectiva a les emocions expressades pels altres (principalment la por, l’alegria, el fet d’estar enfadat i el patiment), per saber expressar l’interès pels altres a través d’actituds amables i atentes.

 

AUTOESTIMA

L’autoestima és la valoració, generalment positiva, d’un mateix. Es tracta de l’opinió emocional que tenim de nosaltres mateixos, el sentiment valoratiu del  conjunt dels nostres trets corporals i mentals que formen la nostra personalitat. Per tant, una bona autoestima és: sentir-te bé amb tu mateix, notar que ets important, notar que els altres t’estimen, tenir amics, sentir-te content amb el penses, dius o fas, reconèixer els teus errors i acceptar-los, complir les responsabilitats, viure feliç i fer feliços als altres.

Potenciar una bona autoestima en el nen/a és la millor defensa perquè sàpiga enfrontar-amb èxit als diferents reptes que li oferirà la vida.

 

AUTOCONTROL

L’autocontrol no significa negar o reprimir els sentiments o emocions. Controlar les emocions no vol dir suprimir-les. El control de les emocions significa comprendre-les i després utilitzar aquesta comprensió per transformar les situacions en benefici propi. És una competència emocional que s’aprèn i que ens permet gestionar les nostres emocions i sentiments i decidir com expressar-los.

Per què és important treballar-la en els infants? Perquè els permet solucionar situacions no desitjades de forma positiva, els fa decidir a ells mateixos i no per les seves emocions, els aporta llibertat donat que proporciona capacitat de escollir com i quan actuar, és positiu per les seves habilitats socials, afavoreix el desenvolupament social i afectiu, és una destresa essencial per aconseguir objectius, èxits i la seva felicitat personal, i va lligat a altres destreses com l’autoestima i l’autoconcepte –influirà en tots dos i contribuirà al seu desenvolupament sà.

 

HABILITATS SOCIALS

Les habilitats socials són el conjunt de capacitats que permeten el desenvolupament d’un repertori d’accions i conductes que fan que les persones es desenvolupin de forma eficaç en el context social. Aquest conjunt d’habilitats (afectivitat, empatia, assertivitat, cooperació, comunicació, autocontrol, comprensió de situacions, resolució de conflictes) són imprescindibles per l’adaptació dels nens/es en l’entorn i li proporcionaran les eines per moure’s com a adults en l’esfera social, essent la base clau per sobreviure de forma sana tant professionalment com emocional.