El nostre equip al teu servei

Sergi Borràs

Llicenciat en Psicologia
Responsable i fundador de Borràs Psicologia
Especialista en psicoteràpia de la EFP
Experiència en comunitats terapèutiques per al tractament de drogodependències.

Carla Borràs

Llicenciada en psicologia
Màster en psicopatologia clínica infanto juvenil i en adults.
Membre del grup de Psicoanàlisi Relacional i Social (GPRIS)

Mireia Lloret

Llicenciada en Psicopedagogia
Psicopedagoga de Usee (unitat de suport a l’educació especial)

Montse Barnils

Licenciada en Psicologia
Màster en Psicologia Clinica i de la Salut
Màster en Psicologia General Sanitaria